Assegurances particulars

Decessos: Pla d’Assistència Familiar

L’assegurança de decessos ha experimentat una gran evolució durant els darrers anys, incloent-hi serveis que van molt més enllà de la cobertura principal d’aquesta pòlissa.

A Segresegur comptem amb autèntics plans d’assistència familiar que donen cobertura no només a les despeses de sepeli en cas de defunció, sinó també a serveis d’assistència en viatge, prestacions sanitàries i de cura personal, repatriació, assistència legal i gestoria. Ens ofereixen, per tant, cobertura per a multitud de tràmits com la tramitació de pensions, consultes legals gratuïtes, assessorament per atorgar testament i també per a casos d’assetjament escolar i cyberbulling.

Nom(Obligatori)
Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, doc, docx, Max. file size: 20 MB.