Assegurances Agràries

A través de SegreSegur oferim les millors cobertures per a les produccions agrícoles i ramaderes davant dels danys que causen els riscos meteorològics, adversitats climàtiques, malalties, etc.

Soresagro és la nostra associació d’àmbit nacional dedicada específicament a la contractació i l’assessorament en assegurances agropecuàries. Si vols accedir al nostre fons documental per a cada producte o línia, fes clic aquí:  

Departaments

Àrea comercial

Formada per comercials especialitzats amb una àmplia experiència al sector agropecuari que t’aconsellaran sobre la millor opció per assegurar la teva explotació, constituint també un suport a la venda essencial per a la nostra xarxa de col·laboradors.

El departament comercial està en constant comunicació amb les altres dues àrees: Tècnica i Sinistres. El treball en equip, la sinergia entre tots els departaments és clau per a la venda i especialment per prestar-te el millor servei.

Àrea Tècnica

Els seus integrants són professionals amb un alt nivell de coneixement de totes les línies d’Agroseguro. Tenen una llarga experiència, a més de gran capacitat per actualitzar els seus coneixements de forma constant, adaptant-los a cada moment a cada modificació normativa.

La nostra àrea tècnica no només està preparada per assessorar directament al client, sinó també per atendre de manera òptima la nostra xarxa de col·laboradors a nivell nacional.

S’hi integra un departament de formació específic agro, on s’imparteixen formacions contínues per a empleats i col·laboradors. Organitzem també i impartim xerrades a entitats externes vinculades a aquest sector.

Àrea de Sinistres

Els nostres enginyers agrònoms són pèrits altament especialitzats i la seua funció principal és dur a terme un acompanyament tècnic de camp quan tu ho necessitis, i especialment en aquells sinistres on sigui aconsellable la seua presència i criteri.

Verifiquen i calculen les indemnitzacions a percebre, elaborant informes contradictoris quan et calgui, vetllant sempre pels teus interessos. Equiparem els conceptes d’assessorament i qualitat en el servei.

Productes