Apostem per
Les persones, l'essència de Segresegur

Les coses increïbles en el món dels negocis no les fa una persona sola, sinó un equip

Andrea Arcas

Tècnica d'assegurances generals particulars i d'empreses

Alfonso Cámara

Comercial d'assegurances generals

Toni Camí

Comercial d'assegurances generals i agràries

Marta Ciprés

Responsable àrea Sinistres, Formació i Comunicació

Jordi Dago

Tècnic d'assegurances generals particulars

Eva Espuña

Tècnica en sinistres d'assegurances generals

Myriam Espuña

Tècnica d'assegurances generals d'empreses

Santiago Faure

Comercial d'assegurances generals

Olga Mireia Ferran

Tècnica d'assegurances generals particulars

Verónica Gil

Responsable àrea Gestió d'assegurances agràries

Dolors Gòdia

Perit d'assegurances agràries

Jessica Gómez

Gestora Administrativa

Laura Ibars

Directora General

Joan Jové

Comercial d'assegurances generals

Sandra Jové

Comercial d'assegurances generals

Teresa Juste

Tècnica de màrqueting i comunicació

Gemma Latorre

Responsable de Recursos Humans

Silvia Llop

C. Delegada

Isabel Maorad

Tècnica d'assegurances generals particulars

Jordi Martín

Perit d'assegurances agràries

Lluís Miret

Tècnic d'assegurances agràries

Albert Mòdol

Director Comercial

Gabriela Morales

Comercial d'assegurances generals

Sergi Porté

Director Financer

Carles Prió

Responsable àrea Contractació d'assegurances generals

Laura del Real

Tècnica en sinistres d'assegurances generals

Jordi Ribal
Especialista en Seguros de Salud en Lleida

Jordi Ribal

Especialista en Assegurances de Salut

Georgina Rodes

Tècnica d'assegurances agràries

Josep Antoni Romia

Conseller Delegat

Conxita Sabaté

Àrea de recepció

Miriam Sánchez

Gestora administrativa

Iolanda Verdié

Tècnica d'assegurances agràries

Susana Truc

Tècnica d'assegurances generals