Apostem per
Les persones, l'essència de Segresegur

Les coses increïbles en el món dels negocis no les fa una persona sola, sinó un equip

Steve Jobs

Albert Mòdol

Director Comercial

Alfonso Cámara

Comercial d'assegurances generals

Andrea Arcas

Tècnica d'assegurances generals particulars

Carles Prió

Responsable àrea Contractació d'assegurances generals

Conxita Sabaté

Àrea recepció

Dolors Gòdia

Perit d'assegurances agràries

Enrique Fernández

Comercial d'assegurances agràries

Eva Espuña

Tècnica en sinistres dassegurances generals

Ferran Solanot

Tècnic àrea informàtica

Gabriela Morales

Comercial d'assegurances generals

Gemma Latorre

Responsable de Recursos Humans

Georgina Rodes

Tècnica d'assegurances agràries

Iolanda Verdié

Gestora administrativa d'assegurances agràries

Isabel Maorad

Tècnica d'assegurances generals particulars

Jessica Gómez

Controller del departament financer

Joan Jové

Comercial d'assegurances generals

Jordi Dago

Tècnic d'assegurances generals particulars

Jordi Martín

Perit d'assegurances agràries

Josep Antoni Romia

Conseller Delegat

Laura del Real

Tècnica en sinistres dassegurances generals

Laura Ibars

Directora General

Lluís Miret

Tècnic d'assegurances agràries

Marc Pradell

Responsable àrea Informàtica

Maricén Molina

Comercial d'assegurances agràries

Marta Ciprés

Responsable àrea Sinistres, Formació i Comunicació

Meritxell Pérez

Tècnica d'assegurances generals particulars

Miriam Sánchez

Gestora administrativa d'assegurances generals

Myriam Espuña

Tècnica d'assegurances generals d'empreses

Olga Mireia Ferran

Tècnica d'assegurances generals particulars

Sandra Jové

Comercial d'assegurances generals

Santiago Faure

Comercial d'assegurances generals

Silvia Llop

Directora Financera

Silvia Senyé

Comercial d'assegurances agràries

Susana Truc

Tècnica d'assegurances generals

Teresa Juste

Tècnica de màrqueting i comunicació

Toni Camí

Comercial d'assegurances generals i agràries

Verónica Gil

Responsable àrea Gestió d'assegurances agràries