Assegurances Empreses

Vida, Salut i Accidents col·lectius

Es tracta d’assegurances dissenyades especialment per a un grup de persones amb un vincle o interès en comú. Tot això sense perdre la seua naturalesa personal, ja que protegeixen béns essencials com són la vida i la nostra salut de la mateixa manera que una pòlissa individual o familiar, amb la diferència que es contracten per a un grup de persones ampli, obtenint diferents avantatges pel fet de ser una pòlissa grupal.

En general, es contracten per part de les empreses per als treballadors.

En determinats sectors, la contractació d’assegurances col·lectives per als treballadors és obligatòria per a l’empresari per normativa legal. Per això la nostra xarxa de professionals en empreses t’oferirà les cobertures que millor s’adaptin, no només a la legalitat vigent, sinó a les necessitats de la teua plantilla.

Nom(Obligatori)
Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, doc, docx, Max. file size: 20 MB.