Assegurances Empreses

Flotes de vehicles

Si tens una flota de diversos vehicles buscarem una pòlissa única per a tots ells, estalviant-te així pagar el preu que suposaria assegurar-los individualment, tot això sense renunciar a un servei eficient després de la contractació.

A través de l’assegurança de flotes es pot assegurar gairebé tot tipus de vehicles (turismes, furgons, camions, vehicles industrials, etc.), gaudint de les cobertures i els avantatges propis de l’assegurança de circulació: responsabilitat civil de subscripció obligatòria, voluntària, defensa jurídica , trencament de vidres, assistència en viatge i altres garanties que asseguren els danys propis de cada vehicle.

Nom(Obligatori)
Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, doc, docx, Max. file size: 20 MB.