Assegurances Agràries

Assegurança forestal

Explotacions que puc assegurar

Només es poden assegurar explotacions amb masses forestals assegurables de titularitat privada corresponents als conreus següents: avet, ginebra arbòria, pi, sabina arbòria, resta de coníferes, olivera silvestre, surera, garrofer, castanyer, cirerer, pollancre, alzina, eucaliptus, freixe, noguera, om, reboll, roure, resta de frondoses, grèvol, làrix, ginebre arbustiu, arç, mostassa, retama, resta d’arbustives, sabina arbustiva, tamarix

Riscos coberts

Es cobreixen les despeses necessàries per a la repoblació i regeneració de la massa forestal, ocasionades pels riscos següents: incendi, inundació-pluja torrencial, vent huracanat, neu.

Nom(Obligatori)
Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, doc, docx, Max. file size: 20 MB.