Assegurances particulars

Comunitats

Cada edifici, ja sigui d’un sol propietari o una comunitat de veïns, mereix una assegurança multirisc a mida. A Segresegur treballem amb les companyies asseguradores que et poden oferir el millor producte.

Amb aquesta assegurança disposes de cobertures davant de riscos tan importants com l’incendi, danys per aigua comuns o privats, trencament de vidres comunitaris o la responsabilitat civil immobiliària, fins i tot entre copropietaris.

També es poden incloure serveis tan útils com el servei de plagues o el desembossament preventiu de conduccions, així com la reclamació a copropietaris per impagament de quotes a la comunitat.

Nom(Obligatori)
Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, doc, docx, Max. file size: 20 MB.